skočit na obsah

Navigace

Kořenové dny

Dny nevhodné k otevření našich vín

Proč & jak?

Žádná kouzla - žádné čáry.

O vlivu měsíce a ostatních planet na pozemské dění nelze příliš pochybovat. Nejlépe je vše vidět na mořích a oceánech, kdy je příliv a odliv ovlivněn, lépe řečeno veden, postavením vesmírných souputníků planety Země, hlavně pak Měsícem. Nicméně tyto planety ovlivňují i další, oku již méně viditelné, přírodní pochody. Chování živočichů, rostlin ... a dokonce i vína.

Víno je přírodním produktem a čím je víno pravdivější (tzn. méně přidané chemie, méně technologických zásahů), tím více je ovlivněno právě děním mimo láhev. Například dorustající a ubývající měsíc mají vliv na "živost vína". Vše je velmi dobře vidět na podzim během kvašení vína. Při dorůstajícím měsíci je kvašení bouřlivější, při ubývajícím se pro změnu zklidňuje. Znalý vinař tedy lahvuje sekty při dorůstajícím měsíci, aby podpořil jejich živost a naopak tichá vína lahvuje při ubývajícím měsici.

Dorůstající a ubývající měsíc nejsou vše. Víno (život na Zemi) je ovlivněno i postavením Měsice (vzestupný a sestupný měsíc) a postavením ostatních planet, které obíhají Slunce.

Těmto jevům a pokusům s nimi se již několik desítek let věnuje paní Maria Thun a proto se budeme držet její terminologie i v tomto velmi stručném nástinu.

Maria Thun rozděluje dny, podle vzájemného postavení Měsíce a ostatních planet, na kořenové, listové, plodové a květové. V každém z těchto dnů se chová otevřené víno jinak. V kořenových dnech bývá víno zavřené, neharmonické a rozhárané (tyto dny nejsou vhodné pro otvírání dobrého vína, je velmi vysoká pravděpodobnost, že budete vínem zklamání), v listových dnech je víno nepříliš výrazné (jedná se o "neutrální den" pro otevření vína). Idealním dnem pro otevření vína je pak den květový, kdy víno ožije, rozkvete a ukáže po Vám vše dobré, co v něm je. Vhodným dnem je pak i den plodový, kdy je, oproti květovému dnu, lehce potlačena živost a tím pádem se víno ukazuje jako tělnatější a více elegantní.

Plodové dny tedy mohou být tedy vhodné pro mladá vína. Vyzrálé a hotové víno pak jednoznačně požaduje den květový.

Přesný kalendář na daný rok a výsledky dlouholetých pokusů naleznete v publikaci Výsevní dny od Marie a Matthiase Thunových (český překlad a prodej zajišťuje PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců). Více informací o dané problematice pak naleznete i v textech na tomto webu.

Vše výše zmíněné se samozřejmě neprojevuje pouze ve víně. Pro případné pokusy lze doporučit i kvalitní a více aromatizovaný čaj, např. Harney & Sons Chocolate Mint. Změny v aromatice i chuti v jednotlivých dnech jsou velmi dobře patrné.

Květové dny

Ideální dny k otevrření našich vín